Produkty - prevence

Obvyklý radarový ukazatel rychlosti je k dostání s více druhy popisů předních desek a barevných kombinací. Efektivita takového ukazatele silně závisí na jeho velikosti. Čím větší displej, tím větší efektivita, a tím je možno značně ovlivnit provoz - průměrná rychlost klesá.

Ukazatele rychlosti Sierzega mohou mít buď 30 nebo 42 centimetrů vysoké číslice, případně je možno přístroje doplnit statistickým modulem pro 209,000 vozidel, jehož součástí je bezdrátový přenos dat Bluetooth a propracovaný software pro analýzu provozu.

Ukazatel GR32 - video (formát AVI, velikost 3 MB)

Více informací >>>

Nová technologie výroby displejů dovoluje zobrazit rychlosti projíždějících aut v různých barvách. Zákazník má tudíž možnost zadat intervaly rychlostí a pro ně definovat různou barvu. Např. rychlosti automobilů projíždějících dovolenou rychlostí mohou být zobrazeny zeleně, zatímco řidičům, kteří překračují rychlost, bude tato hodnota ukázána červeně. Dále si může uživatel definovat interval okolo rychlostního limitu - zde bude ukazatel zobrazovat oranžově.

Samozřejmě Vám můžeme nabídnout řešení pro jakoukoliv aplikaci - prosím ptejte se po detailní brožuře a ceníku!

Radarem spouštěné dopravní značky lze použít pro zvýraznění klasických dopravních značek - např. aby řidiči překračujícímu povolenou rychlost připomněl, kolik smí jet, popř. ukazatel může zobrazit jakoukoliv další varovnou značku.

Plnobarevný bodový displej GR Matrix 4545 se zabudovaným radarem je možno použít v mnoha různých aplikacích. Zákazník si může nastavit jakýkoliv obrázek či značku pro různé intervaly rychlostí a dále může měnit interval blikání displeje. Vlastní obrázky a text lze dle potřeby importovat.

Tento přístroj udává nový směr ve vývoji dopravní bezpečnosti. Radarový systém společně s automatickým čtením poznávací značky měří rychlost vozidel, jejich délku, časový odstup mezi nimi a samozřejmě zjistí číslo jejich poznávací značky. Data mohou být ukládána pro další zpracování. Pokud přístroj zjistí jakékoliv narušení bezpečnosti provozu (překročení rychlosti nebo malý odstup), na displeji se ukáže číslo poznávací značky včetně údajů informujících řidiče, jaký přestupek byl spáchán. Toto vše je zobrazeno na displeji GR4590 o velikosti 45 x 90 cm, složeného z plnobarevných LED bodů. Ještě si řidič za těchto okolností dovolí jet příliš rychle?

Oproti tradičním systémům jsme o krok napřed. Místo drahých oddělených jednotek pro spouštění systému, zachycování obrázků, rozpoznávání, zdroje napětí a datového přenosu, nabízíme jeden přístroj se všemi těmito jednotkami integrovanými v jedné malé krabičce. Radarem aktivovaná infračervená kamera s IR-bleskem, řízená malým počítačem a přenosem dat přes GPRS má celkovou spotřebu energie menší než 10 Wattů. Systém AN100 tedy v reálném čase posílá bezdrátově tato data o vozidlech: rychlost, směr, délku, časový odstup, číslo poznávací značky a také zjistí, v jakém státě je tento automobil zaregistrován.

Tento kompaktní přístroj vyhodnocuje provoz přesně a spolehlivě.

Měří a ukládá záznamy o směru, rychlosti, délce vozidla a časovém odstupu každého vozidla - těchto záznamů je schopen uložit 430.000. Detailní analýza a vyhodnocení dat může být hotova za několik minut s dodávaným propracovaným softwarem pro PC.

Více informací >>>

Ještě kompaktnější přístroj pro statistiku dopravy integrovaný do odrazkového sloupku vedle vozovky. Jednoduchá montáž a nenápadný vzhled - to jsou přednosti SR5L.

Většina sloupků u vozovek je přichycena k betonové patici a může být snadno vyměněna. Jednoduše odmontujete existující sloupek a místo něj vložíte SR5L. Baterie jsou bezpečně zabudovány v oblasti betonové patice. Standardní bezpečnostní vzhled sloupku zůstane zachován.

SR5L analyzuje provoz jednotlivých vozidel se stejnou přeností jako SR4.