Služby

Společnost DOSIP, s.r.o. byla založeno na jaře 2004 a splnila podmínky pro udělení autorizace úředního měření v oblasti měření rychlosti silničních vozidel. Podstatou činnosti naší společnosti je prodej, pronájem zařízení pro potřeby městské policie a služba v oblasti úředního měření rychlosti silničních vozidel a nabídka v oblasti dopravního značení.

Pronájem zařízení Speedophot II (automatický radar s digitálním obrazovým záznamem)nabízíme dle rámcové smlouvy o pronájmu včetně certifikované obsluhy, jejíchž návrh na požádání zašleme. Pro praktické vyzkoušení je možno domluvit zkušební měření.

K prodeji nabízíme laserovou pistoli Traffipatrol V a dále instalace stacionárních zařízení SR s automatickým zaznamenávání přestupků s dálkovým stahováním.

Pro účely prevence nabízíme informativní ukazatele rychlosti vozidel GR a další preventivní ukazatele zvyšující bezpečnost silničního provozu.

Ukazatel GR32 - video (formát AVI, velikost 3 MB)

Všechna používaná zařízení jsou certifikována a typově schválena k provozu v České republice a odpovídají všem technickým i legislativním podmínkám.

Naše odkazy naleznete např. na stránkách Nadace Besip