TraffiPax SpeedoPhot II - mobilní radar

Jedná se o kombinaci přístrojů dopravního radaru a automatického fotografického zařízení. Tento dopravní radarový přístroj je vhodný jak pro měření přijíždějícího, tak i odjíždějícího provozu, přičemž přepínání směru měření probíhá automaticky, nebo manuálně. Zařízení je plně automatické a zdokumentuje přestupek na fotografii v kvalitě použitelné jako důkaz, bez ohledu na vnější podmínky, respektive intenzitu denního nebo nočního osvětlení. Instalace zařízení do vozidla nebo speciálního kontejneru umožňuje měnit místa měření v krátkých časových úsecích.

Rychlost okolo jedoucích vozidel je měřena silně svázaným radarovým paprskem podle "Dopplerova principu". Při překročení předem přednastavené mezní rychlosti se automaticky spustí foto, na kterém je znázorněno vozidlo s rozeznatelnou registrační značkou vozidla a detailem řidiče, s naměřenou rychlostí, číslem fotky, kódem místa, datem a časem přestupku. Zařízení rozliší osobní automobily od nákladních a měření je možno provádět oběma směry najednou nebo jednotlivě.

Sledování a přenos naměřených hodnot je možno na místě měření pomocí kabelu nebo dálkově. Zařízení je automatické, proto po nastavení mezních hodnot můžeme naměřená data sledovat a zpracovávat na několik set metrů vzdáleném notebooku, pokud to podmínky pro přenos dat dovolují (zařízení a notebook se musí vidět). Výsledek měření s fotografií vozidla a příslušnými daty lze informativně vytisknout hned na mobilní tiskárně.

Jedná se o velice profesionální, komfortní a zcela automatické zařízení pracující bez ohledu na vnější podmínky. Toto zařízení nabízíme ke krátkodobým pronájmům dle rámcové smlouvy, jejíchž návrh na požádání zašleme. Tyto krátkodobé pronájmy jsou zajímavé zejména z hlediska finanční a personální nenáročnosti. Zaškolení a seznámení s obsluhou provede náš certifikovaný pracovník, dle požadavků nájemce. Pro dojednání zkušebního měření, osobní prezentace apod. nás kdykoli kontaktujte.

Konečné zpracování fotografií je prováděno speciálním softwarem Traffidesk

Certifikát o schválení typu měřidla